Call Us :

02-946-6206

QR Code

[email protected]

@interhome

หน้าหลัก ฝากขายบ้าน
ฝากขายที่ดินกับเรา
ติดต่อ ฝากซิ้อ
ฝากขายบ้าน ที่ดิน
ทีมงานมืออาชีพ

รับสมัครงาน ทีมงานด้านการตลาด ตัวแทนขายบ้านมือสองบริษัท อินเตอร์โฮมฯ เปิดรับสมัครงาน ทีมงานด้านการตลาด / บริษัท อินเตอร์โฮม เรียลตี้ เอสเตท จำกัด ทางบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครงานไว้ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- จบการศึกษาตั้งแต่ ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุ 20-40 ปี มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และตั้งใจในการทำงานจริง ๆ 
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานด้านการขายและการบริการ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- อยากได้รายได้เยอะ ๆ ตามความสามารถของตนเอง
- ต้องการบุคลากรที่อยากเรียนรู้เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพจริง ๆ (ไม่รับพนักงาน freelance หรือ parttime) ต้องการเฉพาะผู้ที่ทำงานเป็นพนักงานประจำเท่านั้น

*สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณา ทางบริษัทฯจะมีการจัดอบรมให้ก่อนเข้าทำงาน

รายได้และผลตอบแทน
- เงินเดือนประจำ
- คอมมิชชั่น (ไม่จำกัด ตามความสามารถ)
- โบนัส
- ท่องเที่ยวต่างประเทศ
- อื่นๆ


เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 1 ใบ 

*** สนใจติดต่อ 02-946-6206 ***

แบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจ

บนช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ

Share On Line

คัดลอกบทความ